Výběrová řízení

Název zakázky: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka výpočetní techniky

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2019/2/04

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 ve 13:10 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 5. 12. 2019 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2019_2_04: viz níže

Stav řízení: veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, byla uzavřena kupní smlouvaNázev zakázky: Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově 

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2019/2/03

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 13. 11. 2019 v 13:30 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově  

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2019 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2019_2_03: viz níže

Stav řízení: veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, byla uzavřena smlouva o díloNázev zakázky: Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – odstranění havarijního stavu střechy

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2019/2/02

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 13. 11. 2019 v 13:00 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění opravy střechy budovy P, J, D, H a spojovacího krčku mezi budovami J a D za účelem odstranění jejího havarijního stavu a výkon autorského dozoru 

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2019 do 13:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2019_2_02: viz níže 

Stav řízení: veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, byla uzavřena smlouva o díloNázev zakázky: SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – oprava ležaté kanalizace pod budovou Z“

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2019/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 7. 6. 2019 v 15:30 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je oprava ležaté kanalizace.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 20. 6. 2019 do 11:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena. Bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena Smlouva o dílo.