Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ

Informace pro studenty a cizí strávníky


Studenti 

V rámci situace COVID-19 se musí ke stravování každý sám přihlásit a odhlásit. Nevíme, zda máte výuku ve škole nebo on-line, karanténu, nemoc nebo jiný důvod. Stravování probíhá dle časového rozvrhu, který vydalo ředitelství školy, dle pokynů MŠMT a MZČR.

CIZÍ strávníci 

Výdejní doba: 10:45 –11:25; 13:00 – 13:40

Informace k průběhu stravování

  1. Strávník se přihlašuje a odhlašuje sám.
  2. Strávník odebírá jídlo jen do jídlonosičů.
  3. Stravování probíhá podle časového harmonogramu, který vydalo ředitelství školy pro studenty na základě pokynů MŠMT a MZČR.

Děkujeme za pochopení. Případné změny budeme včas oznamovat.

Vedoucí školní jídelny

  • Bohumila Michalčíková
  • pevná linka: 572 433 937
  • mobil: 731 628 031
  • michalcikova@ssphzuh.cz

Odhlašování obědů

  • 572 433 940
  • belovska@ssphzuh.cz

Obědy z nabídky OV3 a OV4 si mohou objednávat pouze zaměstnanci školy a žáci, kteří mají výuku na školním pracovišti OV pro K-Č.

cena stravného od 1. 2. 2022

Žáci (studenti) středních  a vyšších odborných škol zřizovaných ZK36 Kč
Zaměstnanci SŠPHZ v pracovním poměru (snížená úhrada)23 Kč
Zaměstnanci SŠPHZ mimo pracovní poměr (suroviny)36 Kč
Bývalí zaměstnanci SŠPHZ – důchodci (suroviny)36 Kč
Cizí strávníci 80 Kč