SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově P

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2020/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 1. 4. 2020 v 10:30 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v budově P

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 17. 4. 2020 do 11:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2020_2_01: viz níže

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena smlouva s dodavatelem.