Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2019/2/03

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 13. 11. 2019 v 13:30 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově  

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2019 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2019_2_03: viz níže

Stav řízení: veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, byla uzavřena smlouva o dílo