UNESCO

Naše škola je jednou z 50 přidružených škol UNESCO v České republice. Do sítě ASPnet jsme byli zařazeni 24. února 2003 na základě plnění projektu Lidská práva, demokracie a tolerance.

UNESCO je přidruženou organizací Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Bylo založeno v roce 1945, sídlo je v Paříži. Cílem této organizace je zachování světového kulturního dědictví a rozvoj vzdělanosti. Česká republika je členem od roku 1993. Zařazení školy do sítě přidružených škol UNESCO nejen zvyšuje naši prestiž, ale současně se stáváme objektem informovanosti o celosvětovém dění v rámci vzdělávání, máme možnost se zúčastnit zajímavých akcí a projektů. Studenti jsou ve spolupráci s ostatními školami inspirováni ke spoustě zajímavých aktivit. 

Školy UNESCO mají svoji internetovou stránku: www.skoly-unesco.cz