Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2020/2/08

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 7. 12. 2020 v 9:00 hodin

Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, návrhu a projektu interiéru (návrh a rozmístění nového nábytku, laboratorních stolů, moderních laboratorních prvků, přístrojů a výpočetní techniky), projektovou dokumentaci pro provádění stavby (stavební úpravy v 1. NP budovy P a ve 3. NP budovy D za účelem modernizace stávajících elektrolaboratoří), reálný položkový rozpočet, dále zajistit související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru v průběhu realizace.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 17. 12. 2020 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2020_2_08: viz níže

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena. Bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena Smlouva o dílo.