Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - dodávka výpočetní techniky (VZ/2020/2/05)

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2020/2/05

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 27. 5. 2020 v 14:30 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2020 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2020_2_05: viz níže

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.