Domov mládeže

Žáci jsou ubytováni na Domově mládeže při SOŠG Staré Město v areálu odloučeného pracoviště v Uherském Hradišti Domov mládeže - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (sosgsm.cz).
Cena za ubytování činí 1200 Kč, za celodenní stravu 92 Kč.

Ubytování vyřizuje Mgr. Vlasta Žáková, tel.: 572 420 229, mobil: 730 815 009

Přihlášku je nutné odeslat neprodleně poté, co se žák pro ubytování rozhodne.
Informace a přihláška jsou k nalezení na webu školy www.sosgsm.cz.