Domov mládeže

Žáci jsou ubytováni na Domově mládeže při SOŠG Staré Město v areálu odloučeného pracoviště v Uherském Hradišti Domov mládeže – Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (sosgsm.cz).

Kontaktní osoba Domova mládeže Uherské Hradiště, Revoluční 747
Bc. Haláčová Lenka, vedoucí vychovatelka DM
halacova.lenka@sosgsm.cz
730 591 369, 731 196 014
www.sosgsm.cz

Přihlášku je nutné odeslat neprodleně poté, co se žák pro ubytování rozhodne.
Informace a přihláška jsou k nalezení na webu školy www.sosgsm.cz.