Domov mládeže

Žáci jsou ubytováni na Domově mládeže při SOŠG Staré Město v areálu odloučeného pracoviště v Uherském Hradišti Domov mládeže – Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (sosgsm.cz).

Kontaktní osoba Domova mládeže Uherské Hradiště, Revoluční 747
Bc. Haláčová Lenka, vedoucí vychovatelka DM
halacova.lenka@sosgsm.cz
730 591 369, 731 196 014
www.sosgsm.cz

Přihlášku je nutné odeslat v termínu 1. 3. - 31. 5. 2024. Vyjádření k přijetí bude žadateli zasláno od 15. 6. 2024.
Přihláška je on-line k vyplnění zde.