konzultační hodiny
konzultační hodiny
školní psycholožka
Mgr. & Mgr. Magdaléna Nevařilová
pondělí 12:00–13:00, úterý 11:00 - 13:00
další konzultace po domluvě
kontakt
výchovná poradkyně – kariérová poradkyně
Ing. Jitka Ryndovástředa 14:00 – 15:00 hodin
další konzultace po domluvě
kontakt
výchovná poradkyně
Ing. Jitka Zapletalová
středa 12:00  – 15:00
další konzultace po domluvě
kontakt
metodička prevence
sociálně-patologických jevů
Mgr. Radmila Chromková
pondělí 8:55 – 11:35
další konzultace po domluvě
kontakt
metodička prevence
sociálně-patologických jevů
PhDr. Soňa Juračková
pondělí 13:00 – 13:45
další konzultace po domluvě
kontakt