Dokumentace školy

Školní řád

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Úplné znění je k dispozici na ředitelství školy v pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

Výroční zpráva 2020/2021

ICT Plán školy

Tento plán je vypracován podle Metodického pokynu Čj. 30799/2005-551. Plán je přizpůsoben výuce odborné školy tak, aby se naplnily výukové cíle i efektivně využily účelové dotace ICT.

ICT plán školy 2021/2022

Roční školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Plán EVVO 2020/21

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy