Dokumentace školy

Školní řád

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Úplné znění je k dispozici na ředitelství školy v pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

Výroční zpráva 2022/2023

ICT Plán školy

Tento plán je vypracován podle Metodického pokynu Čj. 30799/2005-551. Plán je přizpůsoben výuce odborné školy tak, aby se naplnily výukové cíle i efektivně využily účelové dotace ICT.

ICT plán školy 2023/2024

Roční školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Plán EVVO 2023/24

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy