Výběr kontaktů

  • Mgr. Dana Tománková zástupce statutárního orgánu, ředitelka v zastoupení +420 572 433 910

  • Ing. Monika Malinová pracovnice určená k poskytování informací, zástupkyně ředitelky školy +420 572 433 939

  • Mgr. & Mgr. Magdaléna Nevařilová školní psycholožka 572 433 955

  • Ing. Jitka Zapletalová výchovná poradkyně 572 433 913, klapka 60

  • Mgr. Radmila Chromková metodička prevence sociálně-patologických jevů 572 433 932

  • PhDr. Soňa Juračková metodička prevence sociálně-patologických jevů 572 433 925

  • Ing. Jana Horáková pověřenkyně pro ochranu osobních údajů 572 433 928

  • Bc. Blanka Kupová PR asistentka 572 433 914