Výběr kontaktů

  • Mgr. Dana Tománková zástupkyně ředitele školy pověřená řízením VOŠ +420 572 433 912

  • Ing. Monika Malinová pracovnice určená k poskytování informací, zástupkyně ředitelky školy +420 572 433 939

  • Mgr. & Mgr. Magdaléna Nevařilová školní psycholožka 572 433 955

  • Ing. Jitka Zapletalová výchovná poradkyně 572 433 913, klapka 60

  • Mgr. Radmila Chromková metodička prevence sociálně-patologických jevů 572 433 932

  • PhDr. Soňa Juračková metodička prevence sociálně-patologických jevů 572 433 925

  • Ing. Jitka Ryndová výchovná poradkyně – kariérová poradkyně +420 572 433 953

  • Bc. Tereza Bahulová pověřenkyně pro ochranu osobních údajů 572 433 914