Výběr kontaktů

  • Mgr. Dana Tománková zástupce statutárního orgánu, ředitelka v zastoupení +420 572 433 910

  • Ing. Monika Malinová pracovník určený k poskytování informací, zástupkyně ředitelky školy +420 572 433 939

  • Mgr. & Mgr. Magdaléna Nevařilová školní psycholog 572 433 955

  • Ing. Jitka Zapletalová výchovný poradce 572 433 952

  • PhDr. Pavlína Mikulcová výchovný poradce – kariérový poradce 572 433 919

  • Mgr. Radmila Chromková metodik prevence sociálně-patologických jevů 572 433 932

  • PhDr. Soňa Juračková metodik prevence sociálně-patologických jevů 572 433 925

  • Ing. Jana Horáková pověřenec pro ochranu osobních údajů 572 433 928

  • Bc. Blanka Kupová PR asistent 572 433 914