VOŠ – přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ve školním roce 2024/2025 pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra bude ve středu 11. září 2024 v budově SŠPHZaVOŠ UH, v tento den zároveň začne i vyučování. Upřesňující informace studenti dostanou do e-mailu.

Podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je stanoveno školné za vyšší odborné vzdělávání ve výši 3 000 Kč za celý školní rok. Student hradí školné ve dvou splátkách. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku (1 500 Kč) nejpozději do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tzn. do 24. června 2024. V případě, že do 24. června 2024 uchazeč neuhradí první splátku školného, bude tato skutečnost považována za nezájem o studium výše uvedeného oboru.

Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení ve školním roce 2024/2025 pro obor Diplomovaná všeobecná sestra