VOŠ – přijímací řízení

Přijímací řízení 2024 oboru Diplomovaná všeobecná sestra, vyšší odborné studium

Od 1. září 2024 budeme přijímat 30 uchazečů do denní formy studia a 30 uchazečů do kombinované formy studia.

  • Přihlášky (viz formulář níže) odevzdávejte od 1. dubna do 31. května 2024 na studijní oddělení školy.

Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení ve školním roce 2024/2025 pro obor Diplomovaná všeobecná sestra