Pro žáky

Školní řád a jeho dodatky

Vzory žádostí

Pro oficiální kontakt s vedením školy a třídními učiteli, využijte zde připravené žádosti. 

Další informace