SŠPHZ Uherské Hradiště – oprava napojení 4. NP budovy P na centrální kotelnu

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2021/2/05

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh řízení: uzavřená výzva

Datum zveřejnění: 2. 7. 2021 v 13:00 hodin

Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava topné větve vedoucí z kotelny v 1. PP do 4. NP budovy P. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v přílohách této výzvy č. 1 návrh smlouvy o dílo a č. 5 – výkaz výměr. Příloha č. 5 bude po celou dobu podání nabídek volně dostupná na profilu zadavatele.  

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek:  do 16. 7. 2021 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Stav řízení: Veřejná zakázka byla ukončena. Byla uzavřena smlouva o dílo.