Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci - učitelé

Nejvhodnější doba pro telefonický kontakt na vyučující je čas přestávek, podívejte se na náš rozpis zvonění.

 • Jméno
  funkcee-mail
 • Mgr. Jaroslava Beňovská
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.B
  E-mail:
  benovska@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: BEJ Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 956 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z4
 • Bc. Zdeněk Berka
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  berka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: BE Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 935 Kabinet: dílny, kabinet: D3
 • Ing. Bohumír Brhel
  Funkce:
  vedoucí učitel praktického vyučování pro technické obory
  E-mail:
  brhel@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: BH Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: +420 572 433 933 Kabinet: VUOV
 • Mgr. Eva Čechmánková
  Funkce:
  předsedkyně předmětové komise přírodovědní, třídnictví: 2.M
  E-mail:
  cechmankova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ČN Aprobace: matematika, biologie Telefon: 572 433 926 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P11
 • Mgr. Jarmila Červenková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  cervenkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ČEJ Aprobace: matematika – fyzika Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z3
 • Bc. Adam Červinka
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  cervinka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ČV Aprobace: anglický jazyk, tělesná výchova Telefon: 572 433 913, klapka 65 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet K9
 • Mgr. Petra Dobřecká
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  dobrecka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: DOP Aprobace: odborné zdravotnické předměty, anglický jazyk Telefon: 572 433 913, klapka 62 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z1
 • Ing. Josef Dvořáček
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  dvoracek@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: DV Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 936 Kabinet: budova D, přízemí, kabinet K1
 • Jiří Falešník
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  falesnik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: FL Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 935 Kabinet: dílny, kabinet: D3
 • Ing. Ladislav Famfulík
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  famfulik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: FA Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 934 Kabinet: budova D, 1. patro, kabinet K2
 • Mgr. Silvie Furišová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.T
  E-mail:
  furisova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: FU Aprobace: anglický jazyk – španělský jazyk Telefon: 572 433 950 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H9
 • Mgr. Jarmila Gabrhelová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  gabrhelova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: GA Aprobace: odborné předměty Gastronomie Telefon: 572 433 942 Kabinet: budova H, přízemí, kabinet H1
 • Mgr. Kateřina Halodová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.L
  E-mail:
  halodova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HD Aprobace: odborné předměty gastronomické Telefon: 572 433 948 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H6
 • Ing. Petr Hanáček, Ph.D.
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  petr.hanacek@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HA Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 916 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P2
 • Mgr. Věra Hanáková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  hanakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HAN Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 62 Kabinet: Budova Z, K1
 • Ing. Pavel Hašek
  Funkce:
  učitel, třídnictví: 3.C
  E-mail:
  hasek@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HŠ Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 921 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P6
 • Ing. Martin Hendrych
  Funkce:
  předseda předmětové komise strojírenství
  E-mail:
  hendrych@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HN Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 936 Kabinet: budova D, přízemí (spojovací krček), kabinet K1
 • Ing. Jana Horáková
  Funkce:
  vedoucí oddělení IKT, metodik IKT
  E-mail:
  horakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HR Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 928 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Zdeňka Horká
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 4.C
  E-mail:
  horka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HO Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 919 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P4
 • Mgr. Radmila Chromková
  Funkce:
  metodička prevence sociálně-patologických jevů, třídnictví: 2.K
  E-mail:
  chromkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: CH Aprobace: tělesná výchova, občanská nauka Telefon: 572 433 932 Kabinet: tělocvična, T1
 • Mgr. Klára Jaluvková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 4.A
  E-mail:
  jaluvkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JAK Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 957 Kabinet: budova Z, 3. patro, Z2
 • Ing. Martina Janásová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.T
  E-mail:
  janasova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JA Aprobace: učitelka odborných předmětů hotelnictví a cestovního ruchu Telefon: 572 433 949 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H8
 • Mgr. Renata Janíková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.A
  E-mail:
  janikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JAR Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 956 Kabinet: budova Z, kabinet K4
 • Mgr. Dagmar Janoušková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  janouskova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JN Aprobace: angličtina, španělština Telefon: 572 433 950 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H9
 • Mgr. Petra Jindrová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.E
  E-mail:
  jindrova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JI Aprobace: matematika, deskriptivní geometrie Telefon: 572 433 926 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet K11
 • PhDr. Soňa Juračková
  Funkce:
  metodička prevence rizikového chování, třídnictví: 2.C
  E-mail:
  jurackova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JU Aprobace: anglický jazyk – ruský jazyk – dějepis Telefon: 572 433 925 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet P10
 • Mgr. Pavlína Juráková
  Funkce:
  vedoucí učitelka praktického vyučování pro zdravotnické obory
  E-mail:
  jurakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JUP Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: +420 572 433 958 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet VUPV
 • PaedDr. Marcela Jurková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  jurkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: JR Aprobace: český jazyk, občanská nauka Telefon: 572 433 925 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet P10
 • Mgr. Petra Kočířová
  Funkce:
  předsedkyně předmětové komise pro ošetřovatelství, třídnictví: 3.B
  E-mail:
  kocirova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KOP Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 956 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z4
 • Mgr. Alena Koníčková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  konickova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KOA Aprobace: chemie – biologie Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z3
 • Mgr. Šárka Koníčková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  konickova.sarka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KOS Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z3
 • Bc. Olga Kopálová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  kopalova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KOL Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3.patro, kabinet Z3
 • Ing. Hana Kročová
  Funkce:
  předsedkyně předmětové komise gastronomie a ekonomie, třídnictví: 4.H
  E-mail:
  krocova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KR Aprobace: odborné předměty ekonomické Telefon: 572 433 948 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H6
 • RNDr. Miroslav Kučera
  Funkce:
  manažer rozvoje školy
  E-mail:
  kucera@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Kč Telefon: +420 572 433 914 Kabinet: budova H, 1. patro,
 • Mgr. Andrea Kuchtová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 4.B
  E-mail:
  kuchtova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KCH Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z3
 • Mgr. Jana Kupková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  kupkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KUJ Aprobace: český jazyk – německý jazyk Telefon: 572 433 913, kl. 62 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z1
 • Bc. Petr Kůs
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  kus@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: KS Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 935 Kabinet: dílny, kabinet: D3
 • Ing. Michal Lapčík
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  lapcik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: LP Aprobace: informatika Telefon: 572 433 927 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P12
 • Mgr. Bohuslava Lukešová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  lukesova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: LK Aprobace: český jazyk – německý jazyk Telefon: 572 433 947 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H7
 • Ing. Tomáš Lukeštík
  Funkce:
  učitel, třídnictví: 1.C
  E-mail:
  lukestik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: LT Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 913, klapka 65 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet K9
 • Ing. Kateřina Mahdalová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  mahdalova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MH Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 916 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P2
 • Mgr. Dana Malá
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  mala@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MA Aprobace: český jazyk – německý jazyk Telefon: 572 433 947 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H7
 • Ing. Josef Malinka
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  malinka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ML Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 916 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P2
 • Ing. Monika Malinová
  Funkce:
  zástupkyně ředitele školy
  E-mail:
  malinova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MM Telefon: +420 572 433 939 Kabinet: budova H, 1. patro,
 • Mgr. Miroslava Malušková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.H
  E-mail:
  maluskova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MŠ Aprobace: odborné předměty gastronomie Telefon: 572 433 941 Kabinet: budova H, přízemí, učebna TOS
 • Mgr. Jindřich Martinek
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  martinek@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MAJ Aprobace: tělesná výchova Telefon: 572 433 913, klapka 61 Kabinet: budova Z, přízemí, kabinet TV
 • Ing. Zdeněk Mikel
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  mikel@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MK Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 916 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P2
 • Mgr. Jan Mlčák
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  mlcak@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MJ Aprobace: odborné gastronomické předměty Telefon: 572 433 953 Kabinet: budova H, kabinet H5
 • Mgr. Kateřina Motyčková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.K
  E-mail:
  motyckova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MT Aprobace: Tělesná výchova, biologie Telefon: 572 433 932 Kabinet: tělocvična, T1
 • Mgr. & Mgr. Magdaléna Nevařilová
  Funkce:
  školní psycholožka, třídnictví: 3.Z
  E-mail:
  nevarilova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: NEM Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 955 Kabinet: budova Z, Z 302
 • Mgr. Eva Nováková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.A
  E-mail:
  novakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: NOE Aprobace: odborné zdravotnické předměty, biologie Telefon: 572 433 957 Kabinet: budova Z, 3.patro, kabinet Z2
 • Mgr. Josef Nožička
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  nozicka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: NO Aprobace: Výpočetní technika Telefon: 572 433 927 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P12
 • Mgr. Zina Omelková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  omelkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: OL Aprobace: český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova Telefon: 572 433 950 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H9
 • PhDr. Viera Ondrušková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.Z
  E-mail:
  ondruskova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ONV Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 957 Kabinet: budova Z, kabinet Z2
 • Mgr. Jana Opluštilová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.D
  E-mail:
  oplustilova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: OP Aprobace: matematika – fyzika - německý jazyk Telefon: 572 433 926 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P11
 • Bc. Antonín Pálka
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  palka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PN Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 935 Kabinet: dílny, kabinet: D3
 • Mgr. Marcela Pálková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 3.T
  E-mail:
  palkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PA Aprobace: anglický jazyk Telefon: 572 433 951 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H11
 • Mgr. Naděžda Pavlíková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  pavlikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PV Aprobace: český jazyk – občanská nauka Telefon: 572 433 947 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H7
 • Ing. Dušan Pelech
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  pelech@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PC Aprobace: odborné elektrotechnické předměty Telefon: 572 433 916 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P2
 • Mgr. Kateřina Pelikánová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.Z
  E-mail:
  pelikanova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PE Aprobace: český jazyk – dějepis Telefon: 572 433 919 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P4
 • Mgr. Anna Petrůjová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.L
  E-mail:
  petrujova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PT Aprobace: anglický jazyk Telefon: 572 433 913, kl. 64
 • Mgr. Šárka Pinďáková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  pindakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PIN Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 62 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z1
 • Mgr. Bedřiška Pleváková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  plevakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PEB Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 63 Kabinet: budova Z, 3.patro, kabinet Z3
 • Mgr. Stanislava Poláchová, MBA
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.K
  E-mail:
  polachova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PL Aprobace: odborné předměty gastronomie Telefon: 572 433 942 Kabinet: budova H, přízemí, kabinet H1
 • Mgr. Andrea Ptáčková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.VZ
  E-mail:
  ptackova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PTA Aprobace: Odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 956 Kabinet: budova Z, 3. patro kabinet Z4
 • Eva Pummerová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  pummerova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: PU Aprobace: odborné předměty gastronomie Telefon: 572 433 942 Kabinet: budova H, přízemí, kabinet H1
 • Mgr. Jaromír Richter
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  richter@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: RIJ Aprobace: matematika – tělesná výchova Telefon: 572 433 913, klapka 61 Kabinet: budova Z, přízemí, kabinet Tv
 • Mgr. Markéta Marie Růžičková
  Funkce:
  zástupkyně ředitele školy
  E-mail:
  ruzickova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: RU Aprobace: matematika – zeměpis Telefon: +420 572 433 952 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Jitka Ryndová
  Funkce:
  výchovná poradkyně – kariérová poradkyně
  E-mail:
  ryndova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: RY Aprobace: odborné předměty ekonomické Telefon: +420 572 433 953 Kabinet: budova H, kabinet H5
 • Mgr. Radka Sedláčková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.M
  E-mail:
  sedlackova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SD Aprobace: anglický jazyk Telefon: 572 433 951 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H11
 • Mgr. Vladimíra Schubertová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  schubertova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SB Aprobace: český jazyk – německý jazyk Telefon: 572 433 920 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P5
 • Mgr. Ludmila Skřivánková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.D
  E-mail:
  skrivankova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SK Aprobace: anglický jazyk Telefon: 572 433 920 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P5
 • Ing. Renáta Slaná
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.H
  E-mail:
  slana@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SL Aprobace: Odborné ekonomické předměty Telefon: 572 433 949 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H8
 • Mgr. Šárka Slunečková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.A
  E-mail:
  sluneckova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SLU Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 62 Kabinet: odborné zdravotnické předměty
 • Mgr. Filip Soviš
  Funkce:
  učitel, třídnictví: 4.T
  E-mail:
  sovis@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SO Aprobace: anglický jazyk – dějepis Telefon: 572 433 950 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H9
 • Mgr. Gabriela Srncová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  srncova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SR Aprobace: anglický jazyk Telefon: +420 572 433 925 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet P10
 • Mgr. Petr Stuchlík
  Funkce:
  zástupce ředitele školy
  E-mail:
  stuchlik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ST Telefon: +420 572 433 938 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Jaromír Světlík
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  svetlik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SJ Telefon: 572 433 948 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H6
 • Stanislav Sýkora
  Funkce:
  učitel
  E-mail:
  sykora@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SY Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: 572 433 934 Kabinet: budova D, 1. patro, kabinet KD2
 • Mgr. Lenka Ševčíková
  Funkce:
  metodička IKT, předsedkyně předmětové komise elektrotechniky a IKT, třídnictví: 4.E
  E-mail:
  sevcikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ŠE Aprobace: výpočetní technika – matematika – fyzika Telefon: 572 433 927 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P12
 • Mgr. Marie Šiková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  sikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ŠI Aprobace: matematika – fyzika Telefon: 572 433 926 Kabinet: budova P, 3. patro, kabinet P11
 • Mgr. Pavel Šupka
  Funkce:
  předseda předmětové komise společenskovědní, třídnictví: 1.E
  E-mail:
  supka@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ŠP Aprobace: český jazyk – dějepis Telefon: 572 433 929 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P3
 • Mgr. Michal Tanner
  Funkce:
  předseda předmětové komise cizích jazyků, třídnictví: 3.E
  E-mail:
  tanner@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: TN Aprobace: anglický jazyk, tělocvik Telefon: 572 433 951 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H11
 • Mgr. Kateřina Tannerová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.L
  E-mail:
  tannerova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: TA Telefon: 572 433 925 Kabinet: budova P, 2. patro, kabinet P10
 • Mgr. Dana Tománková
  Funkce:
  zástupkyně ředitele školy pověřená řízením VOŠ
  E-mail:
  tomankova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: TOD Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: +420 572 433 912 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Mgr. Lenka Tománková
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.D
  E-mail:
  l.tomankova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: TO Aprobace: český jazyk – občanská nauka Telefon: 572 433 929 Kabinet: budova P, přízemí, kabinet P3
 • Mgr. Zuzana Valštýnová
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  valstynova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: VZ Aprobace: matematika Telefon: 572 433 953 Kabinet: budova H, 2. patro, kabinet H5
 • Mgr. Marie Vaňková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  vankova.marie@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: VM Aprobace: anglický jazyk – ruský jazyk – dějepis Telefon: 572 433 951 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H11
 • PaedDr. Marta Vaňková
  Funkce:
  učitelka
  E-mail:
  vankova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: VA Aprobace: anglický jazyk Telefon: 572 433 950 Kabinet: budova H, 3. patro, kabinet H9
 • Mgr. Zuzana Vichorcová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 2.H
  E-mail:
  vichorcova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: VI Aprobace: německý jazyk – občanská nauka Telefon: 572 433 920 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P5
 • Mgr. Petra Voráčová
  Funkce:
  učitelka, třídnictví: 1.B
  E-mail:
  voracova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: VOP Aprobace: odborné zdravotnické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 62 Kabinet: budova Z, 3. patro, kabinet Z1
 • Ing. Jitka Zapletalová
  Funkce:
  výchovná poradkyně
  E-mail:
  zapletalova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ZP Aprobace: odborné ekonomické předměty Telefon: 572 433 913, klapka 60 Kabinet: budova Z, pracoviště výchovného poradce
 • Ing. Jaroslav Zatloukal
  Funkce:
  ředitel školy
  E-mail:
  zatloukal@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ZA Aprobace: odborné strojírenské předměty Telefon: +420 572 433 910 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Mgr. Vladislav Zemčík
  Funkce:
  učitel, třídnictví: 4.D
  E-mail:
  zemcik@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ZE Aprobace: odborné strojírenské předměty, tělocvik Telefon: 572 433 913, klapka 61 Kabinet: budova Z, přízemí, kabinet TV

Pedagogičtí pracovníci - učitelé odborného výcviku

 • Jméno
  funkcee-mail
 • Mgr. Vendula Gasparová
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  gasparova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: GS Telefon: 572 433 923 Kabinet: budova P, přízemí, středisko OV cukrář
 • Bc. Vladimíra Hlaváčková
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  hlavackova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: HV Telefon: 572 433 922, 572 433 918 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P7
 • Bc. Marie Martinková
  Funkce:
  vedoucí učitelka odborného výcviku pro učební obory
  E-mail:
  martinkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MR Aprobace: odborné gastronomické předměty Telefon: +420 572 433 917 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Věra Matušková
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  matuskova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MV Telefon: 572 433 923 Kabinet: budova P, přízemí, středisko OV cukrář
 • Dagmar Matyášová
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  matyasova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: MD Telefon: 572 433 923 Kabinet: budova P, přízemí, středisko OV cukrář
 • Bc. Martina Stehlíková
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  stehlikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SH Telefon: 572 433 922, 572 433 918 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P7
 • Bc. Andrea Svitáková
  Funkce:
  učitelka odborného výcviku
  E-mail:
  svitakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: SV Telefon: 72 433 922, 572 433 918 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P7
 • Roman Škrabal
  Funkce:
  učitel odborného výcviku
  E-mail:
  skrabal@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: ŠR Telefon: 572 433 922, 572 433 918 Kabinet: budova P, 1. patro, kabinet P7

Ostatní pracovníci školy

 • Jméno
  funkcee-mail
 • Bc. Tereza Bahulová
  Funkce:
  projektová manažerka
  E-mail:
  bahulova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Ba Telefon: 572 433 914 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Romana Bělovská
  Funkce:
  pokladní
  E-mail:
  belovska@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Bě Telefon: 572 433 940 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Jitka Bublíková
  Funkce:
  pracovnice studijního oddělení
  E-mail:
  bublikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Bu Telefon: 572 433 913 Kabinet: budova H, sekretariát
 • Petra Kotradyová
  Funkce:
  administrativní pracovnice
  E-mail:
  kotradyova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Kt Telefon: 732 762 996 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Bc. Irena Lukeštíková
  Funkce:
  účetní
  E-mail:
  lukestikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Lu Telefon: 572 433 943 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Kateřina Mařáková
  Funkce:
  pracovnice studijního oddělení
  E-mail:
  marakova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Ma Telefon: 572 433 913 Kabinet: budova H, sekretariát
 • Eva Mynářová
  Funkce:
  vrátná
  E-mail:
  mynarova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: My Telefon: 572 433 911 Kabinet: budova T, vrátnice
 • Roman Pelikán
  Funkce:
  správce IKT
  E-mail:
  pelikan(@)ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Pe Telefon: 572 433 928 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Marta Plačková
  Funkce:
  správkyně majetku
  E-mail:
  plackova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Pč Telefon: 572 433 945 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Petra Pospíšilová, DiS.
  Funkce:
  vedoucí školní jídelny
  E-mail:
  pospisilova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Telefon: 572 433 937 Kabinet: školní kuchyně
 • Miroslav Skála
  Funkce:
  správce techniky
  E-mail:
  skala@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: St Telefon: 572 433 928 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Bc. Olga Slivková
  Funkce:
  projektová manažerka
  E-mail:
  slivkova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Sv Telefon: 572 433 914 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Světlana Trávníčková
  Funkce:
  mzdová účetní
  E-mail:
  travnickova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Tr Telefon: +420 572 433 931 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Bc. Zdeněk Vojtek
  Funkce:
  správce školní matriky
  E-mail:
  vojtek@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Vo Telefon: 572 433 944 Kabinet: budova H, 1. patro
 • Ing. Martina Volčíková
  Funkce:
  ekonomka školy
  E-mail:
  volcikova@ssphzuh.cz
  Více informací
  Zkratka: Vč Telefon: +420 572 433 915 Kabinet: budova H, 1. patro