Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením § 60 - § 62, § 64, § 83, § 85, § 88 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Více informací o přijímacím řízení naleznete na www stránkách CERMATU.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
  • Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
  • Hotelnictví a cestovní ruch
  • Praktická sestra

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Kuchař
  • Kuchař – číšník pro pohostinství
  • Číšník – barman, servírka barmanka
  • Cukrář pro výrobu

Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.