Přijímací řízení

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník šk. roku 2022/2023

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • ŠVP: Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby ( kód a název oboru: 23-41-M/01  Strojírenství)
 • ŠVP: Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy (kód a název oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika)
 • ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch ( kód a název oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví)
 • ŠVP: Praktická sestra ( kód a název oboru: 53-41-M/03  Praktická sestra)
 •  Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • ŠVP: Kuchař ( kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
  • ŠVP: Kuchař – číšník pro pohostinství (kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
  • ŠVP: Číšník – barman, servírka – barmanka (kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
  • ŠVP: Cukrář pro výrobu (kód a název oboru: 29-54-H/01 Cukrář)
 • Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.