Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Tříletý obor vzdělání s výučním listem

Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Informace k přijímacímu řízení

Nejnovější informace k přijímacímu řízení na střední školy a veškeré legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol najdete na novém informačním webu MŠMT k přijímacím zkouškám

 https://www.prihlaskynastredni.cz/

Aktuálně byla spuštěna Infolinka pro uchazeče, kde vyškolení operátoři odpovídají rodičům a uchazečům na dotazy a v případě potřeby je provedou vyplněním elektronické přihlášky krok za krokem.

Linka 771 230 700 je v provozu denně od 9 do 19 hodin.

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník šk. roku 2024/2025

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • ŠVP: Technické lyceum ( kód a název oboru: 78-42-M/01  Technické lyceum)
 • ŠVP: Zdravotnické lyceum ( kód a název oboru: 78-42-M/04  Zdravotnické lyceum)
 • ŠVP: Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby ( kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství)
 • ŠVP: Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy (kód a název oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika)
 • ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch ( kód a název oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví)
 • ŠVP: Praktická sestra ( kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra)

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

 • ŠVP: Kuchař ( kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
 • ŠVP: Kuchař – číšník pro pohostinství (kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
 • ŠVP: Číšník – barman, servírka – barmanka (kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník)
 • ŠVP: Cukrář pro výrobu (kód a název oboru: 29-54-H/01 Cukrář)

Vyšší odborné studium

 • Diplomovaná všeobecná sestra, tříleté denní studium
 • Diplomovaná všeobecná sestra, tří a půlleté kombinované studium