Přijímací řízení

Vyhlášení a kritéria 1. kola přijímacího řízení ve šk. roce 2021/2022

Upravené termíny jednotné přijímací zkoušky, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání se bude konat formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky a jejích aplikací ve dvou termínech. 

V řádném termínu: 

 • 1. termín: pondělí 3. května 2021 
 • 2. termín: úterý 4. května 2021 

V náhradním termínu: 

 • 1. termín: středa 2. června 2021 
 • 2. termín: čtvrtek 3. června 2021

 Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem.


Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2021/2022

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
 • Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
 • Hotelnictví a cestovní ruch
 • Praktická sestra

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

 • Kuchař
 • Kuchař – číšník pro pohostinství
 • Číšník – barman, servírka – barmanka
 • Cukrář pro výrobu

Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.