Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením § 60 - § 62, § 64, § 83, § 85, § 88 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Více informací o přijímacím řízení naleznete na www stránkách CERMATU.

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2019/2020

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
  • Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
  • Hotelnictví a cestovní ruch
  • Praktická sestra
  • Praktická sestra tříleté večerní zkrácené studium

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Kuchař
  • Kuchař – číšník pro pohostinství
  • Číšník – barman, servírka barmanka
  • Cukrář pro výrobu

Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.