Přijímací řízení

Aktuální informace

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělávání je stanovena MŠMT na pondělí 8. června 2020. Podrobnosti k jednotné zkoušce uchazeč dostane v pozvánce, kterou budeme v nejbližších dnech rozesílat.

Náhradní termín pro řádně omluvené uchazeče prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 23. června 2020.

Nově byl přijat zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a provaděcí právní předpis: vyhláška 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Odkaz:

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením § 60 - § 62, § 64, § 83, § 85, § 88 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Více informací o přijímacím řízení naleznete na www stránkách CERMATU.

1. kolo přijímacího řízení

Svůj úmysl vzdělávat se potvrďte zápisovým lístkem, který můžete poslat poštou, nebo osobně ve škole od 24. dubna v době od 8.00 do 15.00 hodin ve vchodu školy z ulice Jiřího z Poděbrad (hlavní vstup SŠPHZ).

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
  • Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
  • Hotelnictví a cestovní ruch
  • Praktická sestra

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Kuchař
  • Kuchař – číšník pro pohostinství
  • Číšník – barman, servírka barmanka
  • Cukrář pro výrobu

Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.