Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní zkoušky 

Nejnovější informace

Žáci, kteří konají maturitní zkoušku v řádném termínu nebo opravnou maturitní zkoušku na jaře 2021, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději 1. 12. 2020.

Více informací k maturitní zkoušce...

Závěrečné zkoušky  

Nejnovější informace