Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní zkoušky 

Nejnovější informace

Žáci, kteří konají maturitní zkoušku v řádném termínu nebo opravnou maturitní zkoušku na jaře 2023, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději 1. 12. 2022.

Maturanti, kteří již nejsou žáky SŠPHZ UH, si přihlášku vyplní sami a přinesou osobně do kanceláře zástupkyně ředitele školy Mgr. Dany Tománkové v úředních hodinách nebo odešlou poštou nebo elektronicky. 

Upozornění: Žák musí přihlášku podepsat.

Úřední hodiny: 

  • středa 23. 11. 2022 13:00 – 18:00 hodin 
  • středa 13:00 – 15:30 hodin 
  • čtvrtek, pátek 8:00 – 10:00 hodin


více informací...

Závěrečné zkoušky  

Nejnovější informace

Sdělení ředitelky školy o opravném termínu závěrečných zkoušek