SŠPHZ Uherské Hradiště – oprava WC ve vstupní hale a v 1.PP budovy Z

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2022/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh řízení: uzavřená výzva

Datum zveřejnění: 2. 9. 2022 v 10:00 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu WC v 1.PP budovy Z a vstupní hale v 1.NP budovy Z.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek:  14. 9. 2022 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2022_2_01: viz níže

Stav řízení: zadávací řízení bylo zrušeno v celém rozsahu z důvodu nepodání žádné nabídky.