SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při SŠPHZ UH vzniklo sloučením bývalého občanského sdružení CUPRUM a Unie rodičů. Stanovy byly schváleny na valné hromadě 23. listopadu 2011. 
Ke dni 13. 11. 2015 bylo SRPŠ při SŠPHZ zapsáno do spolkových rejstříků Krajského soudu v Brně, tím se změnil statut z občanského sdružení na zapsaný spolek.

Činnost spolku je zaměřena na: 

  • respektování práv, potřeb a zájmů žáků SŠPHZ UH    
  • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole i v rodinách žáků SŠPHZ UH  
  • zohlednění vědeckých poznatků ve vzdělávacím procesu 
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků ve výuce žáků 
  • koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy  
  • vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli SŠPHZ UH

Zdrojem financování jsou především rodičovské příspěvky, sponzorské dary a podnikání v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání a pořádání kulturních produkcí.

Za členy výboru SRPŠ byli zvoleni: 

  • PhDr. Soňa Juračková – předseda spolku
  • Ing. Hana Kročová – místopředseda  
  • Romana Bělovská – pokladník

 Revizní komise: 

  • Ing. Josef Dvořáček – předseda revizní komise