Obory vzdělání

Maturitní obory

Technické lyceum

Zdravotnické lyceum

Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby

Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy

Hotelnictví
a cestovní ruch

Praktická sestra

Učební obory

Kuchař

Kuchař – číšník pro pohostinství

Číšník – barman, servírka – barmanka

Cukrář pro výrobu