SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka výpočetní techniky (VZ/2020/2/02)

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2020/2/02

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 5. 5. 2020 v 13:00 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 22. 5. 2020 do 12:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2020_2_02: viz níže

Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena v plném rozsahu.