Investiční projekty

Název projektu: SŠPH Uh. Hradiště – Vytvoření moderní technické základny

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/16.00877

Informace o projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a vytvoření moderního technologického centra pro praktické vyučování v oboru Strojírenství a Elektrotechnika. Realizací projektu došlo k výraznému zkvalitnění edukačního procesu ve škole. Modernizací technické základny školy bylo vytvořeno Centrum dalšího vzdělávání při SŠPHZ UH, které umožňuje rozšíření vzdělávacích aktivit školy tak, že je schopna reagovat na potřeby praxe a poskytuje kvalitní profesní vzdělávání na základě požadavků zaměstnavatelů v rámci profesního vzdělávání a celoživotního učení. Projektem byly modernizovány a uspořádány pracoviště v souladu s požadavky trhu práce, a to: pavilon ručního obrábění a strojního obrábění (RO a SO), pavilon kontroly a měření (KOM), pavilon CNC techniky (CAM a CNC), pracoviště průmyslových a moderních domovních instalací (EL2), pracoviště výroby tištěných spojů (EL1), pavilon projektového vyučování, elektropneumatických systémů, programování PLC automatů a mechatroniky (EL3/Laboratoř PNEU). Zcela nově byl vytvořen pavilon pro výuku CAD systémů. Modernizací technické základny školy došlo k odstranění výrazné disproporce mezi úrovní vybavení školy v oblasti praktické přípravy a používanými technologiemi ve výrobních a konstrukčních organizacích, vzájemné mezioborové a mezipředmětové provázanosti, zefektivnění organizace výuky a zvýšení bezpečnosti výuky. 

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2009

Datum ukončení projektu: 31. 1. 2012

Celkové náklady projektu: 17 083 tis. Kč z toho dotace EU 9 640 tis. Kč a dotace SR 560 tis. Kč

Aktuální stav projektu: Zajištení udržitelnosti projetu ve sledovaném období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.


Název projektu: Opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole Uherské Hradiště

Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04171,115D222000873

Cílem projektu bylo provést stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Uherské Hradiště. Stavební úpravy spočívaly v zateplení fasády a soklu včetně výměny všech otvorových výplní a zateplení stropních konstrukcí o celkové výměře 3 587 m2.

Datum zahájení projektu: 5/2012

Datum ukončení projektu: 11/2012

Celkové náklady projektu: 11 176 tis. Kč, z toho 5 865 tis. Kč ze SFŽP ČR

Aktuální stav projektu: Projekt splnil podmínky a bylo vydáno závěrečné vyhodnocení akce.