SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – dodávka strojů a zařízení

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2021/2/02

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění v NEN: 24. 4. 2021 v 14:47 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D měřicího přístroje, 6 kusů elektrotechnických laboratorních stolů – slaboproud, 2 kusů elektrotechnických laboratorních stolů – silnoproud a setu laboratorních skříní s příslušenstvím.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2021 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky 

Přílohy: kupní smlouva

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.