SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – oprava ležaté kanalizace v budově H

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2020/2/06

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Datum zveřejnění: 1. 6. 2020 v 8:45 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je oprava ležaté kanalizace v budově H

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 12. 6. 2020 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2020_2_06: viz níže

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena smlouva s dodavatelem.