SŠPHZ Uherské Hradiště – sanace venkovního zdiva budovy P a spojovacího krčku

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2021/2/03

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu, otevřená výzva

Datum zveřejnění: 20. 4. 2021 

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je sanace venkovního zdiva budovy P a spojovacího krčku

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2021 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace zveřejněny na profilu zadavatele prostřednictvím NEN

Stav řízení: Veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena smlouva s dodavatelem.