VOŠ – informace o oboru

Vyšší odborné vzdělávání SŠPHZ a VOŠ UH

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání s maturitní zkouškou a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.

Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné. 

Absolvent/ka prakticky zaměřeného oboru je schopen/a samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciární zdravotní péče o populaci. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu. 

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra podle § 3 odst. 1 a § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonávají činnosti bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem. 

Poskytují a zajišťují základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. 

Při organizaci studia se postupuje dle zákona 561/2004 Sb., část šestá § 92 - § 107 a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb. ve znění dalších předpisů a úprav.

Akreditace MŠMT studijních oborů vyššího odborného vzdělávání:

  1. Diplomovaná všeobecná sestra, kombinované studium (kombinace formy večerní a dálkové), délka studia 3,5 roku, akreditace pro SŠPHZ a VOŠ UH od 1.9.2023 do 31.8.2029.
  2. Diplomovaná všeobecná sestra, denní studium, délka studia 3 roky, akreditace SŠPHZ a VOŠ UH od 1.9.2023 do 31.8.2029.

Garant oboru: Mgr. Dana Tománková

Organizace školního roku 2023/2024:

1. ročník kombinované formy oboru DVS

  • Zimní období: 1. 9. 2023 – 21. 1. 2024
  • Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024