Zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností akce SŠPHZ Uherské Hradiště – Odstranění havarijního stavu WC v budově Z (2. NP – 4 NP)

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2022/2/02

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Druh řízení: uzavřená výzva

Datum zveřejnění: 2. 12. 2022 v 14:00 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, zajištění příslušných pravomocných správních rozhodnutí pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru. Stavbou se rozumí odstranění havarijního stavu WC v 1. – 4. NP budovy Z.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek:  14. 12. 2022 do 10:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Přílohy k VZ_2022_2_02: viz níže

Stav řízení: byla uzavřena Smlouva o dílo.