SŠPHZ Uherské Hradiště – oprava WC v budově Z

Zadavatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00559644, www.ssphzuh.cz

Číslo zakázky: VZ/2023/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh řízení: otevřená výzva

Datum zveřejnění: 30. 5. 2023 v 11:00 hodin

Popis zakázky: předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu WC v budově Z.

Osoba pověřená zadáváním / kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Kučera, tel.: 777 830 204

Lhůta pro podání nabídek:  9. 6. 2023 v 11:00 hodin

Dokumenty: výzva k podání nabídky a slepý výkaz výměr

Přílohy k VZ_2023_2_01: viz níže

Stav řízení: veřejná zakázka byla uzavřena, bylo odesláno Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele. Byla uzavřena Smlouva o dílo.