Maturitní zkoušky 2018–2019

Maturitní zkouška v náhradním termínu na podzim 2019

Žáci, kteří chtějí konat opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na podzim 2019, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 25. 6. 2019. Přihláška bude k dispozici u třídních učitelů na třídnické hodině před slavnostním vyřazením absolventů, nebo je ke stažení na webových stránkách školy.

Další informace zde

přihláška

Termíny

Společná část státní MZ na spádové škole2. 9. – 6. 9. 2019
Praktická profilová zkouška9. 9. 2019
Ústní profilová zkouška, ústní zkouška společné části11. 9. 2019


Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete na www.novamaturita.cz