Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek 2020

Vydání vysvědčení, organizační pokyny k MZ29. 4. 2020 (st)
Písemná práce ČJL8. 4. 2020
Písemná práce cizí jazyk30. 4. 2020
Didaktické testy (ČJL, MAT, CJ)4. 5. – 6. 5. 2020
Praktická profilová zkouška4.A 16. 4. – 22. 4. 2020
4.B  23. 4. – 29. 4. 2020
4.C  7. 5. 2020 (čt)
4.D  11. 5. 2020 (po)
4.E   11. 5. 2020 (po)
4.H  7. 5. 2020 (čt)
4.T   
11. 5. 2020 (po)
Volno k přípravě – „svatý týden“4.A, 4.C, 4.H   11. 5. – 15. 5. 2020
4.B, 4.D, 4.E, 4.T 18. 5. – 22. 5. 2020

Profilová část  + ústní společná část MZ 


 4.A, 4.C, 4.H   18. 5. – 22. 5. 2020
4.B, 4.D, 4.E, 4.T 25. 5. – 29. 5. 2020

Pozvánky k písemným zkouškám společné části  MZ 2020 byly odeslány maturantům prostřednictvím systému CERTIS na školní emailové adresy.

Termíny profilové části MZ a ústní zkoušky společné části MZ jsou zde zveřejněny a pozvánky již žákům odesílány nebudou.

Podzimní období

Didaktické testy a písemné práce
(ČJL, MAT nebo cizí jazyk)
1. 9. – 10. 9. 2020
Praktická profilová zkouška 7. 9. 2020

Profilová část  + ústní společná část MZ 


  10. 9. 2020

Maturitní témata


Všeobecné informace