Důležité kontakty pro absolventy


 • katalog vysokých škol
 • www.infoabsolvent.cz
  Vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.  Tento informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.
  • Je zde uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.).
  • Je zde uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání).
  •  najdete zde údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol,  informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další
  • najdete zde filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání
  • najdete zde poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy
 • www.kampomaturite.cz
   Informace o přijímacích zkouškách, maturitě, pomaturitním studiu, alternativách studia. Rady jak si vybrat VŠ. Jak vyplnit přihlášky, jak se odvolat v případě nepřijetí. Adresář vysokých škol, adresář vyšších odborných škol, přijímací testy VŠ online, přihláška na VŠ, učebnice, testy, knihy, přípravné kurzy, příprava k maturitě, nulté ročníky.

Termíny a místa konání NSZ: https://www.scio.cz/