Závěrečné zkoušky

Podzimní termín závěrečných zkoušek v opravném  a náhradním termínu


Písemná zkouška10. 9. 2019
Praktická zkouška z OV
11. – 12. 9. 2019
Ústní zkouška
19. 9. 2019