Uznání vzdělání pro profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace

Naše škola nabízí kromě počátečního vzdělávání také služby v oblasti celoživotního učení. Můžete se přihlásit ke zkouškám profesní kvalifikace v oboru kuchař, číšník a cukrář. Zájemcům o zkoušky profesní kvalifikace stačí základní vzdělání, ale musí mít požadované odborné znalosti a dovednosti, které při zkoušce ověříme.

Kuchař

  • Příprava teplých pokrmů
  • Příprava pokrmů studené kuchyně
  • Příprava minutek

Číšník

  • Jednoduchá obsluha hostů
  • Složitá obsluha hostů

Cukrář

  • Výroba jemného pečiva
  • Výroba zákusků a dortů
  • Výroba restauračních moučníků

Tuto problematiku řeší Národní soustava kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz , kde najdete obsah i formu zkoušek, stejně jako seznam autorizovaných osob, které mohou zkoušku provádět. Zkouška je placená.

Ke zkoušce profesní kvalifikace se může zájemce přihlásit u libovolné autorizované osoby, jejichž seznam najdete na uvedeném webu.

Přihlášku ke zkoušce profesní kvalifikace si můžete stáhnout zde.


Závěrečná zkouška nebo živnostenský list

Po vykonání uvedených profesních kvalifikací lze získat úplnou profesní kvalifikaci a úspěšní absolventi se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce nebo požádat o živnostenské oprávnění. Závěrečné zkoušky konáme v měsíci červnu nebo září a součástí zkoušky u uvedených oborů je Samostatná odborná práce, která se vypracovává před zahájením závěrečných zkoušek.

Kontaktní osoba: Ing. Monika Malinová, tel: 572 433 939