Ochrana osobních údajů pro žáky ZŠ a příměstské tábory

 1. Správce osobních údajů:  Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Bc. Tereza Bahulová
  Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel: 572 433 914, mail: poverenec@ssphzuh.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění provozu příměstského tábora.
 4. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy na základě přihlášky - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a písm. a) GDPR.
 5. Kategorie požadovaných osobních údajů: Identifikační, adresní a další nezbytné osobní údaje dle stanovených pravidel pro příměstské tábory.
  Na základě udělení souhlasu i fotografie a videa pro prezentační účely.
 6.  Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a/nebo dle pravidel v konkrétních projektech, pokud bude příměstský tábor financován z projektů.
 7. Nezbytné osobní údaje jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů.
 8. Máte právo:
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku, 
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.