Příměstský tábor - elektronická přihláška

Výběr typu příměstského tábora


 • MasterChef

  max. kapacita: 20 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 9 - 15 let

  účastnický poplatek 1 120 Kč

  Tábor je plně obsazen

 • Medicína hrou

  max. kapacita: 18 účastníků

  zbývá 1 volné místo

  doporučený věk 8 - 12 let

  účastnický poplatek 960 Kč


 • Robohrátky

  max. kapacita: 16 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 10 - 15 let

  účastnický poplatek 960 Kč

  Tábor je plně obsazen

 • Mladý technik

  max. kapacita: 10 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 10 - 15 let

  účastnický poplatek 1 200 Kč

  Tábor je plně obsazen

 • Zábavně po regionu

  max. kapacita: 15 účastníků

  zbývá 7 volných míst

  doporučený věk 8 - 12 let

  účastnický poplatek 1 200 Kč

Podrobnosti

MasterChef : od 7. 7. do 10. 7. 2020, od 8 do 16 hodin.

Budeme vařit, péct, vyzkoušíme teplou i studenou kuchyni. A každý den se vydýcháme i na čerstvém vzduchu.

Medicína hrou: od 7. 7. do 10. 7. 2020, od 8 do 16 hodin.

Budeme poznávat lidské tělo, naučíme se ošetřovat i pomáhat. Navštívíme nemocnici i záchrannou službu. Nebudou chybět vycházky, protože: "Ve zdravém těle, zdravý duch."

Robohrátky: od 7. 7. do 10. 7. 2020, od 8 do 16 hodin.

Budeme stavět a programovat LEGO roboty, vyzkoušíme jízdu po čáře i LEGO SUMO. Budeme soutěžit a zajedeme si i na výlet.

Madý technik: od 13. 7. do 17. 7. 2020, od 8 do 16 hodin.

Budeme sestavovat RC modely letadel a aut, postavíme si autodráhu pro modely, usedneme za letecký trenažér a vydáme se za technickými památkami.

Zábavně po regionu: od 13. 7. do 17. 7. 2020, od 8 do 16 hodin.

Zopakujeme si, co známe a poznáme, co neznáme o našem regionu. Každý den si uděláme výlet, navštívíme turistickou lokalitu nebo kulturní instituci.

Přihláška na příměstský tábor

* vyplňte, prosím, pečlivě všechny následující údaje

Zvolený tábor

Informace o dítěti

 • Zadejte prosím jméno a příjmení dítěte
 • Zadejte prosím datum narození dítěte
 • Zadejte prosím telefon na dítě
 • Vyberte prosím velikost trička
 • Zadejte prosím adresu trvalého bydliště
 • Zadejte prosím název ZŠ dítěte
 • Zadejte prosím důležitá sdělení

Informace o zákonném zástupci

 • Zadejte prosím jméno a příjmení zák. z.
 • Zadejte prosím telefon zák. z.
 • Zadejte prosím e-mailovou adresu zák. z.

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových a facebookových stránek SŠPHZ UH za účelem prezentace příměstvského tábora.

Souhlas uděluji na celou dobu 1 rok po ukončení příměstvského tábora SŠPHZ UH.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky SŠPHZ UH.

SŠPHZ UH nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním údajů. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy na základě přihlášky - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a použity Zlínským krajem, Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, SRPŠ při SŠPHZ UH a kontrolními orgány za účelem realizace projektu (včetně případné kontroly, monitoringu, evidence a archivace) Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.

Formulář obsahuje chyby a nepodařilo se jej odeslat. Zkontrolujte zadaná data a zkuste ho odeslat znovu.