Příměstský tábor - elektronická přihláška

Výběr typu příměstského tábora


 • Gastronomický tábor

  max. kapacita: 20 účastníků

  zbývá 1 volné místo

  doporučený věk 9-15 let

  účastnický poplatek 1 800 Kč

 • Zdravotnický tábor

  max. kapacita: 18 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 8-12 let

  účastnický poplatek 1 600 Kč

  Tábor je plně obsazen

 • Robotický tábor

  max. kapacita: 16 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 10 - 15  let

  účastnický poplatek 1 600 Kč

  Tábor je plně obsazen

 • Technický tábor

  max. kapacita: 10 účastníků

  zbývá 0 volných míst

  doporučený věk 10 - 15 let

  účastnický poplatek 1 600 Kč

  Tábor je plně obsazen

Termín a místo konání

Gastronomický tábor : od 10. 7. do 14 . 7. 2023, od 8 do 16 hodin.

Budeme vařit, péct, vyzkoušíme teplou i studenou kuchyni. Doplníme o fyzické aktivity v tělocvičně i na čerstvém vzduchu. Uprostřed týdne vyrazíme na celodenní výlet.

Zdravotnický tábor: od 10. 7. do 14 . 7. 2023, od 8 do 16 hodin.

Budeme se učit poskytovat první pomoc raněným, naučíme se je ošetřovat i pomáhat. Navštívíme nemocnici záchrannou službu. Doplníme o fyzické aktivity v tělocvičně i na čerstvém vzduchu. Uprostřed týdne vyrazíme na celodenní výlet.

Robotický tábor: od 10. 7. do 14 . 7. 2023, od 8 do 16 hodin.

Budeme stavět a programovat LEGO roboty, vyzkoušíme jízdu po čáře i LEGO SUMO a práci s dalšími stavebnicemi. Své dovednosti poměříme v soutěžích. Doplníme o fyzické aktivity v tělocvičně i na čerstvém vzduchu. Uprostřed týdne vyrazíme na celodenní výlet.

Technický tábor: od 10. 7. do 14 . 7. 2023, od 8 do 16 hodin.

Budeme pracovat ve školních dílnách se dřevem i pájkou, postavíme si středověký hrad, vyrobíme hlavolam i blikač. Doplníme o fyzické aktivity v tělocvičně i na čerstvém vzduchu. Uprostřed týdne vyrazíme na celodenní výlet.

Přihláška na příměstský tábor

* vyplňte, prosím, pečlivě všechny následující údaje

Zvolený tábor

Informace o dítěti

 • Zadejte prosím jméno a příjmení dítěte
 • Zadejte prosím datum narození dítěte
 • Zadejte prosím telefon na dítě
 • Vyberte prosím velikost trička
 • Zadejte prosím adresu trvalého bydliště
 • Zadejte prosím název ZŠ dítěte
 • Zadejte prosím důležitá sdělení

Informace o zákonném zástupci

 • Zadejte prosím jméno a příjmení zák. z.
 • Zadejte prosím telefon zák. z.
 • Zadejte prosím e-mailovou adresu zák. z.

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů dítěte – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových a facebookových stránek SŠPHZ UH za účelem prezentace příměstského tábora.

Souhlas uděluji na celou dobu 1 rok po ukončení příměstského tábora SŠPHZ UH.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky SŠPHZ UH.

SŠPHZ UH nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním údajů. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy na základě přihlášky - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a použity Zlínským krajem, Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště, SRPŠ při SŠPHZ UH a kontrolními orgány za účelem realizace projektu (včetně případné kontroly, monitoringu, evidence a archivace) Implementace Krajského akčního plánu II rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Formulář obsahuje chyby a nepodařilo se jej odeslat. Zkontrolujte zadaná data a zkuste ho odeslat znovu.