Příprava na přijímací řízení


Ilustrační testy 2019 na stránkách CERMATu:

Jednotná přijímací zkouška 2019


Předešlé přijímací testy

Státní přijímací testy z předešlých let

Ilustrační testy 

SCIO

CERMAT

Doporučená literatura

DIDAKTIS

Portály, kde můžeš procvičovat český jazyk

Umíme česky

Diktáty, čeština

Pravopisná cvičení

Diktáty

Český pravopis

Moje čeština

Portály, kde můžeš procvičovat matematiku

Matematika pro všechny

Matematika pro základní školy

Matematika

Další portály na procvičení

On Line cvičení