1. kolo přijímacího řízení, maturitní obory

Výsledky přijímacího řízení MATURITNÍ OBORY

obor vzdělání: Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby  

obor vzdělání: Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy

obor vzdělání: Hotelnictví a cestovní ruch

obor vzdělání: Praktická sestra

uchazeči s neuzavřenými výsledky

uchazeči, kteří se nedostavili k jednotné přijímací zkoušce

V případě, že se přijatý uchazeč rozhodne vzdělávat na naší škole, odevzdá jeho zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč zápisový lístek určeným pracovníkům školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v této lhůtě stačí předat na poštu) – nejpozději do 16. 5. 2023 včetně. 

Zápisové lístky do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 je možné odevzdat dvěma způsoby:

a) Osobně přímo ve škole na recepci SŠPHZ UH, vstup z ulice Jiřího z Poděbrad. 

  • Pondělí: 7:00 – 14:45 
  • Úterý: 7:00 – 14:45 
  • Středa: 7:00 – 17:45 
  • Čtvrtek: 7:00 – 17:45 
  • Pátek: 7:00 – 14:45

b) Poštou na adresu: 

  • Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště Kollárova 617 686 01 Uherské Hradiště

Kritéria 1. kola přijímacího řízení