Technické lyceum

Kód oboru: 78 – 42 – M/01 Technické lyceum
Název ŠVP: Technické lyceum
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Obor vzdělání Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informační technologie, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném studiu technického nebo přírodovědného směru.

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání, dvěma cizími jazyky a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů. Pro další vzdělávání získal dobré základy přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, chemie, deskriptivní geometrie a informatiky. Získal také vhled do problematiky technických oborů a konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu, což mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě.

Dále získal kompetence uplatnitelné i pro přímý vstup na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, dodržování normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.