Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03
Název ŠVP: Praktická sestra
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 60
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se budou žáci v rámci odbornosti učit:

  • v profilových předmětech všem potřebným odborným znalostem a praktickým dovednostem, které mohou následně uplatnit při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice při praktickém vyučování
  • dovednostem zvládání ošetřovatelských postupů
  • užívání odborné terminologie
  • komunikačním dovednostem 
  • profesním postojům a návykům 
  • znalosti anglického jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, s ohledem na jeho univerzálnost při komunikaci s cizinci a na jeho prioritu použití ve zdravotnických oborech

Praxe
V nemocnici – na odděleních chirurgického a interního zaměření – na interně, chirurgii, traumatologii, neurologii, gynekologii; dále na odděleních následné péče a v ambulantním provozu 


Možnost uplatnění po absolvování školy:

Praxe
Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat zodpovědnou ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče, v zařízeních sociální péče a služeb - např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením aj.
Své dovednosti a znalosti mohou v nemalé míře uplatnit také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí. Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou absolventi rovněž ucházet o vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání. 

Další studium
Na vysokých školách a vyšších odborných školách přírodovědného, humanitního, sociálního zaměření; na technických školách se zaměřením na medicínskou techniku a laboratorní činnosti

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.