Zdravotnické lyceum

Kód oboru: 78 – 42 – M/04 Zdravotnické lyceum
Název ŠVP: Zdravotnické lyceum
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven především pro další studium zdravotnických a sociálních oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol.

Dominující všeobecně vzdělávací předměty jsou z oblasti přírodních věd – biologie, chemie, fyzika a matematiky, které tvoří základ přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. Samozřejmostí jsou povinné dva cizí jazyky, angličtina a němčina. Vzdělávání v tomto oboru však poskytne absolventům i základní vědomosti z oborů klinického ošetřovatelství a zdravovědy.

Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce ve specifických pracovních pozicích, např. ve zdravotnické a sociální administrativě a v různých organizacích, zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.