Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby

Kód oboru: 23-41-M/01 Strojírenství
Název ŠVP: Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se budete v rámci odbornosti učit:

  • z jakých materiálů a jakými způsoby se strojní součásti vyrábí a jak se dále upravují
  • k čemu slouží různé druhy strojů, z jakých součástí se skládají a jak se navrhují
  • navrhovat rozměry a provádět kontrolu a měření jednoduchých strojních součástí
  • kreslit a číst technické výkresy strojních součástí a jednoduchých sestav
  • kreslit technické výkresy a jednoduché sestavy v počítačovém programu (2D CAD)
  • modelovat strojní součásti, skládat je do sestav a tvořit k nim tiskové výstupy v počítačovém programu (3D CAD)
  • tvořit jednoduché programy pro CNC stroje ručně i pomocí počítačových programů (CNC, CAD/CAM)
  • provádět prakticky základní zámečnické práce, práce při soustružení, frézování, svařování a montážích a demontážích

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Praxe:

Po absolvování studijního oboru Strojírenství budete připraveni na výkon středních technických a řídících funkcí. Konkrétně se můžete uplatnit jako konstruktéři, technologové, programátoři CNC strojů, provozní technici, mistři, pracovníci v oblasti kontroly a měření, nákupu a prodeje, atd. Tedy především ve strojírenských firmách, případně ve firmách, kde se využívají různá strojní zařízení. Uplatnění najdete ale i v jiných, především technicky zaměřených oborech.

Je třeba připomenout, že skuteční odborníci se z vás stanou až po určité době praxe. Škola vám k tomu dá především teoretické znalosti a základní dovednosti.

Další studium:

Po úspěšném absolvování školy můžete pokračovat v dalším studiu na libovolné vyšší odborné, případně vysoké škole. Předpokládá se především strojírenské, případně jiné technické zaměření.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.