Kuchař – číšník pro pohostinství

Kód oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Název ŠVP: Kuchař – číšník pro pohostinství
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací řízení: dle stanovených kriterií školy

Všeobecné vzdělávání vám přenese: 

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání - navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

Odborné vzdělávání vás naučí:

 • psychologickým základům jednání, profesního chování a společenského vystupování
 • odborné terminologii a různým technikám obsluhy
 • přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně s využitím moderních technologií
 • dovednostem při sestavení slavností tabule, nabídkových stolů
 • různým způsobům uchování hotových jídel  nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům
 • sestavit nabídkový list, jídelní a nápojové lístky dle gastronomických pravidel
 • základním znalostem  při sestavování kalkulací a stanovení ceny
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích a na smluvních pracovištích.

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v gastronomických službách.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.