Kuchař

Kód oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Název ŠVP: Kuchař
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací řízení: dle stanovených kriterií školy

Všeobecné vzdělání vám přenese:

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání - navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

Odborné vzdělávání vás naučí:

 • základy profesních návyků a chování 
 • odborné terminologii
 • techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality a vhodnosti pro technologické zpracování s využitím moderních technologií 
 • přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů
 • esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládat různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům
 • zásadám správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování
 • sestavovat nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky dle gastronomických pravidel a sestavit menu pro různé příležitosti
 • základním znalostem v sestavování kalkulací a stanovení ceny
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích a na smluvních pracovištích.

Možnosti uplatnění:

Absolvent oboru najde uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb, lázeňských zařízeních, včetně závodních jídelen.

Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v gastronomických službách.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.