Hotelnictví a cestovní ruch

Kód oboru: 65-42-M/01 Hotelnictví
Název ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 60
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Čemu se budete učit, co Vám vzdělání přinese?

 • kultivované vyjadřování, společenskou úroveň jednání a vystupování
 • dovednosti využívání moderních informačních technologií, aplikačních softwarů
 • pohotovou konverzaci ve dvou světových jazycích a různých profesních situacích
 • znalosti administrativní a ekonomické agendy, písemnosti obchodního i personálního charakteru
 • zvládnutí základů technologie přípravy pokrmů, techniky obsluhy hostů, poznání moderní gastronomie, inovativních trendů a směrů ve výživě
 • spoluúčast při plánování a realizaci společenských a gastronomických akcí, cateringu
 • dobrou orientaci v podmínkách tržní ekonomiky, hospodaření hotelů a restaurací, cestovních kanceláří, cestovních agentur, …
 • základní manažerské a marketingové dovednosti a aktivity přímo v reálné praxi
 • seznámení s právními aspekty podnikání v oblasti hotelových služeb a služeb cestovního ruchu, 
 • porozumění principům hotelového řízení, činnostem rozmanitých profesních pozic v hotelích různého typu a zaměření,
 • odbornost v různorodých službách cestovního ruchu, v technice jejich zajišťování, hodnocení kvality a dovednosti v jejich provozní dokumentaci,
 • začlenění do skupiny středoškolsky vzdělaných lidí a nezbytné vědomosti pro přijetí na vysokou školu.


Možnosti uplatnění po absolvování školy:

Absolventi našeho studijního oboru Hotelnictví a cestovní ruch se mohou uplatnit v činnostech obchodně-podnikatelských, odborně-provozních a řídících na nižší a střední úrovni managementu firem. Lze využít pozice zaměstnanecké i pozice právního subjektu podnikání v oboru. Pro oblast gastronomie jako výkonní a provozní pracovníci ve výrobě, odbytu, skladové a provozní administrativě, v cateringu. Nabízí se i možnost uplatnění jako referenční pracovníci v profesních sdruženích a asociacích, kontrolní pracovníci pro dodržování předpisů a právních norem v gastronomických provozech. V oblasti hotelnictví jako výkonní a provozní pracovníci oddělení recepce a hotelové haly, housekeepingu a hotelových pokojů, stravovacího úseku, popř. ekonomického či marketingového oddělení včetně lázeňských a wellness hotelů. Ve sféře služeb cestovního ruchu se mohou uplatnit jako průvodci, animátoři a delegáti, referenti CK a agentur, jako pracovníci v informačních centrech, muzeích a galeriích, ve směnárnách a v dalších službách cestovního ruchu jako např. v dopravních kancelářích, jako pracovníci check in služeb na letištích či ve wellness centrech, zábavních centrech, jako obsluhující personál na lodích, parnících či v letadlech, v asistenčních pozicích organizátorů kongresové turistiky, jako referenti komerčních pojišťoven, lektoři volnočasových aktivit…

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.