Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy

Kód oboru: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Název ŠVP: Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 4 roky
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Obor je určen zájemcům o elektrotechniku, elektroniku, počítače a programování.

Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se budete v rámci odbornosti učit:

 • číst a kreslit technické výkresy – strojní, stavební a hlavně elektrotechnické,
 • jaké jsou základní elektronické součástky a kde se využívají,
 • jak pracují základní elektronické obvody a k čemu slouží,
 • základním principům regulace a automatizace,
 • základním metodám měření veličin v elektrotechnice,
 • principům činnosti řídicích systémů a počítačů,
 • programování počítačů a programovatelných automatů,
 • tvorbě internetových stránek a pořizování foto, video a audio materiálů,
 • z jakých částí se skládají počítače a jak fungují,
 • základům počítačových sítí,
 • základům ručního obrábění, základům elektroinstalací, pájení, návrhu desek plošných spojů, jejich osazování součástkami a oživování a jiným užitečným a zajímavým věcem z oboru elektrotechnika.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Praxe
Po absolvování studijního oboru Elektrotechnika se mohou absolventi uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích, při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, při výrobě a testování elektronických součástek, v oblasti systémů pro měření a regulaci, při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení, při samostatné výdělečné činnosti v oboru elektrotechnika (živnostenská činnost).

Absolventi mohou zastávat například tyto pozice: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, programátor PLC aj.

Další studium
Absolventi mohou rovněž pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách elektrotechnického nebo i jiného technického zaměření.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.