Cukrář pro výrobu

Kód oboru: 29-54-H/01 Cukrář
Název ŠVP: Cukrář pro výrobu
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných žáků: 24
Přijímací řízení: dle stanovených kriterií školy

Předpokládané vědomosti a dovednosti

Všeobecné vzdělání vám přinese:

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání - navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

Odborné vzdělávání vás naučí:

 • základům profesních návyků a chování 
 • odborné terminologii
 • technologickým postupům, hygienickým předpisům a normám při výrobě
 • navrhnout estetické ztvárnění cukrářských výrobků
 • manuální zručnosti  při ručním způsobu výroby
 • obsluhovat stroje a strojní zařízení v cukrářském provozu
 • řešit samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu
 • připravit a nabídnout výrobky pro prodej, komunikovat se zákazníkem
 • znát složení a vlastnosti surovin používaných v cukrářství, způsob jejich správného skladování za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty s využitím v praxi
 • tradičním technologickým postupům, výrobní technologické kázni
 • přípravě jednoduchých restauračních moučníků
 • moderním trendům v cukrářské technologii              
 • reagovat na poptávku cukrářských výrobků pro zvláštní příležitosti
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní v různých typech podnikatelských subjektů zaměřených na cukrářskou výrobu – menších a středně velkých cukrárnách a střediscích  hotelových cukráren.
Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v potravinářských službách zaměřených na cukrářskou výrobu.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.