Číšník – barman, servírka – barmanka

Kód oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Název ŠVP: Číšník – barman, servírka – barmanka
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečnou zkouškou
Forma studia: Denní studium
Délka studia: 3 roky
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací řízení: dle stanovených kriterií školy

Všeobecné vzdělání vám přinese:

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání - navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

 Odborné vzdělávání vás naučí:

 • psychologickým základům jednání, profesního chování a společenského vystupování
 • odborné terminologii a různým technikám obsluhy
 • znalostem z oblasti používání inventáře a jeho ošetření
 • dovednostem při sestavení slavností tabule, nabídkových stolů
 • poskytovat informace o podávaných pokrmech a nápojích, komunikovat s hostem, a to i v cizím jazyce na úrovni běžné hovorové komunikace
 • techniku přejímky, evidenci a vyřizování objednávek pokrmů a nápojů
 • techniku přípravy a dokončování pokrmů před hostem
 • sestavovat jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích a na smluvních pracovištích.

Možnosti uplatnění:

Absolvent oboru se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v gastronomických službách.

Fotografie k oboru

Zaujal tě tento obor?

Tak se přijď podívat na některý z našich dnů otevřených dveří. Nebo se rovnou podívej, jak u nás probíhá přijímací řízení.