Informační sdělení pro rodiče

Na základě rozhodnutí MŠMT probíhají napříč všemi obory osobní konzultace 1 žák – 1 učitel. Žáci školy jsou prostřednictvím MS Teams, popř. Školy OnLine informováni o termínech konzultací a jsou povinni dle pokynů vyučujících reagovat.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie