Informace ředitelky školy k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 9. 6. 2020

V souladu s uvolňováním opatření ve školách budou od 9. června do 19. června 2020 realizovány konzultace a třídnické hodiny pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

O průběhu konzultací budou žáci informováni svými vyučujícími a třídními učiteli na školní e-mail, nebo telefonní číslo, které žák uvedl škole. Z organizačních důvodů nebude rozpis konzultací čitelný v elektronickém rozvrhu školy.

Vstup do školy pro žáky je možný pouze přes recepci v budově H (ulice Jiřího z Poděbrad), kde proběhne měření teploty, dezinfekce rukou, kontrola zakrytí úst a nosu a odevzdání vyplněného čestného prohlášení na recepci školy. Čestné prohlášení musí být podepsáno u nezletilých žáků zákonnými zástupci.  

Ve škole je žák povinen dodržovat hygienická opatření:

  • Dodržování odstupů nejméně 1,5 metru.
  • Žáci se nebudou shromažďovat do větších skupin, nechodí do šaten.
  • Mimo učebnu žák nosí roušku, po sejmutí roušky si ji žák uloží do sáčku.
  • Žák si v průběhu pobytu ve škole dezinfikuje ruce (na toaletách i ve třídě).
  • Při každém vstupu do školy žák nahlásí svou přítomnost na recepci v budově H.
  • Pokud má žák některý z možných příznaků COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.

Školní jídelna pro žáky nevaří, školní bufety jsou zavřené. V provozu jsou automaty na pití.

Mgr. Dana Tománková
   ředitelka školy v z.