Exkurze na transfuzní stanici

V minulých dnech se žáci tříd 2.A, 2.B a 2.Z v rámci předmětu ošetřovatelství podívali na hematologickotransfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a.s.

Měli možnost zhlédnout celý postup přípravy krevní konzervy od počátečního odběru krve od dárce, přes postupnou separaci krevních elementů a plazmy, až po jejich uskladnění.

Dozvěděli se také užitečné informace o podmínkách dárcovství krve.

Touto exkurzí si žáci doplnili poznatky získané při výuce ve škole a názorně propojili teorii s praxí.