AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PROVOZU ŠKOLY OD 19. 4. 2021

Sdělujeme žákům, že s účinností od 19. dubna 2021 jsou ve škole umožněny:

  • individuální konzultace 1 žák/1 učitel
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol  (4. ročník maturitních oborů a 3. ročník učebních oborů)
  • skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem z ostatních ročníků školy
  • praktické vyučování a praktická příprava žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Nařízená pracovní povinnost pro žáky zdravotnických oborů je od 12. 4. 2021 zrušena.

Konzultace žáků se uskuteční dle pokynů vyučujících. Po příchodu do školy jsou žáci povinni podstoupit vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Testy si provedou žáci sami v tělocvičně školy pod dohledem pověřených pedagogických pracovníků - informace ve vestibulu školy v budově H. 

Každý testovaný žák obdrží potvrzení o výsledku testu, které předloží vyučujícímu v rámci konzultací.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) písemným dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) písemným dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 3 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Potvrzení o provedeném testu nemůže být nahrazeno SMS zprávou v mobilním telefonu.

Mgr. Dana Tománková
ředitelka školy v z.